پاپکٌ رول دستگاهی بسیار موثر با شدت میدان مغناطیسی بسیار بالا بوده که جهت جداسازی ترکیبات آهن دار در مواردی مانند هماتیت-لیمونیت-بنتوتیت-مسکویت که توسط مگنت های معمول قابل خلوص سازی نیستند مورد استفاده قرار می گیرند.در این دستگاه غلتک مغناطیسی به عنوان Head Pulley استفاده می شود و یک تسمه نازک غلتک را به قرقره پشتی وصل می کند.به این ترتیب که هنگامی که مواد به میدان مغناطیسی می رسند ذرات مغناطیسی و پارامغناطیسی به غلتک جذب می شوند و زیر غلتک تخلیه می شوند.در حالیکه مواد غیر مغناطیسی مسیر طبیعی تخلیه می شوند.در حالیکه مواد غیر مغناطیسی مسیر طبیعی خود را طی می کند.

ادامه مطلب
پاپک رول