پاپکٌ رول جداکننده مغناطیسی بسیار موثر با شدت میدان مغناطیسی بسیار بالا است، که جهت جداسازی ترکیبات آهن‌دار در مواردی مانند هماتیت-لیمونیت-بنتوتیت-مسکویت که توسط مگنت‌های معمول قابل خالص‌سازی نیستند مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این دستگاه غلتک مغناطیسی به عنوان Head Pulley استفاده می‌شود و یک تسمه نازک غلتک را به قرقره پشتی وصل می کند. به این ترتیب که هنگامی که مواد به میدان مغناطیسی می‌رسند ذرات مغناطیسی و پارامغناطیسی به غلتک جذب می‌شوند و در زیر غلتک تخلیه می‌شوند، در حالیکه مواد غیر مغناطیسی مسیر طبیعی خود را طی می کند.

ادامه مطلب